Militaire Willems-Orde: Busch, M.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 29
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten - blokkade van Delfzijl in 1813 - 1814
Literatuur Sabron 106
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Officier
Aan boord van / behorende tot Schutterij
Geboren 1769
Overleden 18 mei 1843 in Groningen