Militaire Willems-Orde: Brienen van Ramerus, G.C.R.R. baron van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 22
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Literatuur Sabron 106; na 1910-80; 1912-439; 1940-546
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Geboren 1771
Overleden 8 september 1821 aan de Grebbe