Militaire Willems-Orde: Blücher von Wahlstadt, G.L. Fürst von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 15
Registernummer 4
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Literatuur Sabron 82; zelm 194
Persoonsgegevens
Nationaliteit Pruisische
Rang, functie of beroep Generalfeldmarshall
Onderdeel Koninkrijk Pruisen
Geboren 1742
Overleden 12 september 1819 op kasteel Krieblolwitz in Silezië