Militaire Willems-Orde: Bentinck tot Buckhorst, B.H. baron

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 9
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Literatuur Sabron 106; na 1912-150; 1919-106; 1924-102; 1940-191
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Geboren 1753
Overleden 24 september 1830 in Zwolle