Militaire Willems-Orde: Bentinck, C. baron

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 7
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Literatuur Sabron 106; na 1910-22; 1912-142; 1919-97; 1924-93; 1940-179
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Geboren 1751
Overleden 9 december 1825 in 's-Gravenhage