Militaire Willems-Orde: Bülow, Graf von Dennewitz, F.W. Freiherr von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 15
Registernummer 5
Mutatie Bevrijding van 's-Hertogenbosch
Mutatieperiode 26 januari 1814
Literatuur Sabron 82; zelm 194
Persoonsgegevens
Nationaliteit Pruisische
Rang, functie of beroep General der Infanterie
Onderdeel Koninkrijk Pruisen
Geboren 1775
Overleden 25 februari 1816 in Koningsbergen