Landmachtoefeningen in de praktijk

De landmacht bereidt militairen voor op uitzendingen door ze te trainen in realistische scenario’s onder alle omstandigheden.

Oefentraject bestaat uit 8 modules

Het oefenschema van een bataljon geeft een indruk van het opwerktraject dat afzonderlijke eenheden afleggen. Dit duurt 18 maanden. Het oefentraject bestaat uit 8 modules (A tot en met H) die de afzonderlijke eenheden van een bataljon doorlopen. De periodes tussen de modules staan in het teken van de normale vredesbedrijfsvoering. Bijvoorbeeld onderhoud aan voertuigen, wapens en ander materieel. Maar ook trainen van de vaardigheden die horen bij de niveaus 1 en 2 (individu en groep). 

Module A

Module A bestaat uit een trainingsblok van 4 weken, opgesplitst in 2 perioden van 2 weken. De eerste periode richt zich op algemene infanterievaardigheden en Optreden Verstedelijkt Gebied. Het tweede deel op het optreden met meer voertuigen. Na deze periode moeten de pelotons volwaardig functioneren. Zo moeten ze de standaard gevechtstechnieken als aanvallen, verdedigen en vertragen onder de knie hebben. Ook de schietvaardigheid moet op gevechtsniveau zijn.

Module B

Tijdens Module B werken de bataljonseenheden in 5 weken op tot compagnieniveau (niveau 4 ). Dat betekent bijvoorbeeld dat de eenheden van de pantserinfanteriecompagnieën samen met ondersteunende eenheden moeten kunnen optreden. Bijvoorbeeld vuursteun, geneeskundige eenheden en genisten.

Module C

Module C is de eerste certificeringsoefening van 2 weken op het Duitse oefenterrein Hohne. Er wordt officieel en onafhankelijk getoetst of een eenheid de vereiste vaardigheden voldoende beheerst. Gecertificeerde eenheden zijn in staat om hun oorspronkelijke taken goed te vervullen.
De air assault-tegenhanger hiervan vindt plaats op het terrein van de grote Amerikaanse basis Fort Hood. Hierbij wordt gekeken naar het niveau van samenwerking tussen helikopterbemanningen en eenheden van 11 Luchtmobiele Brigade. Dit duurt 2 weken.

Module D

Vanaf module D trainen eenheden gericht op hedendaagse conflictsituaties. De aandacht gaat hoofdzakelijk uit naar het hoogste geweldsspectrum. Deze training wordt uitgevoerd door samengestelde eenheden (niveau 5). De pantserinfanteristen krijgen dan bijvoorbeeld versterking van een vuursteuneenheid, een geneeskundig team en een genie-eenheid.

Module E

Module E bestaat uit een 2-weekse oefening op het Duitse oefenterrein Güz Altmark. Dit is het moment waarop de landmacht een bataljonstaakgroep mogelijk certificeert op niveau 5 in gevechtsoperaties. Dit gebeurt met een realistisch scenario van zo’n operatie. De eenheid krijgt te maken met een oefenvijand. Dit kunnen bijvoorbeeld Duitse militairen zijn.

Module F

Module F maakt een belangrijke stap richting hedendaagse vredesoperaties. Militairen trainen  gevechtshandelingen met een taakgroep. Maar ook voor een stabilisatieoperatie. Dat betekent dat militairen ook leren opereren tussen en in overleg met de burgerbevolking van een operatiegebied. Militairen leren contact te leggen met burgers en lokale politici. Maar werden ze ook geconfronteerd met situaties zoals een zelfmoordaanslag op een patrouille met burgerslachtoffers.

Periode inzetgereedstelling aangebroken

De periode van inzetgereedstelling is aangebroken. De oefenstof uit deze periode hangt af van de vraag of een eenheid voor een half jaar op uitzending gaat. Of deze periode alleen paraat staat. Bij uitzending krijgen de militairen les over het gebied waar ze naartoe gaan. Zoals met welke sociale en godsdienstige gebruiken en omgangsvormen ze rekening moeten houden.

Gaat een eenheid niet op uitzending, dan krijgen de militairen de inzetgereedstelling voor de modules G en H.

Module G

De landmacht vult deze module in met een oefening die op dat moment het meest nuttig lijkt. Bijvoorbeeld een lastige oefening op niveau 5/6, waarbij 2 bataljonstaakgroepen (niveau 5) gezamenlijk gemechaniseerd optreden oefenen. Dit onder leiding van de brigadestaf (niveau 6). Het praktijkdeel vindt dus op niveau 5 plaats. De aansturing op niveau 6.

Module H

Module H is bedoeld voor aanvullende oefeningen en vindt plaats bij voldoende tijd, materieel en mensen. Denk aan een oefening optreden in verstedelijkt gebied maar dan bij nacht.