Afrikaanse militairen trainen in Nederland voor operaties op eigen werelddeel

De Generaal Winkelmankazerne in de Harskamp was eind juli 2015 2 weken lang het decor van een internationale oefening. US Army Afrika, een landmacht-element van de Amerikaanse strijdkrachten bereidde daar West-Afrikaanse militairen voor op operaties in hun eigen werelddeel. Een ander doel was het beter leren kennen van partnerlanden.