Aanvragen noodpaspoort

Aan de hand van uw persoonlijke gegevens beoordeelt de marechaussee uw aanvraag voor een noodpaspoort. U dient zelf voor deze bewijsstukken te zorgen.

Om een aanvraag voor een noodpaspoort te kunnen doen, moet u onderstaande stukken overleggen:

  • Een bewijs dat u de reis niet kan uitstellen. Dit kunt u aantonen met bijvoorbeeld vliegtickets en hotelreserveringen.
  • Een recent gewaarmerkt afschrift basisregistratie personen (BRP) met daarop de vermelding van uw nationaliteit, in een envelop. De envelop dient door de gemeente gesloten en verzegeld te zijn. Gewaarmerkt betekent dat het document gelijk is aan het origineel.
  • Een gewaarmerkte kopie van uw recente aanvraag van een nieuw reisdocument (RAAS-formulier), in een envelop. Ook deze envelop dient door de gemeente gesloten en verzegeld te zijn.
  • Andere reisdocument(en), als u die heeft.
  • Een geldig legitimatiebewijs, zoals een geldig Nederlands rijbewijs.
  • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.
  • Als u uw reisdocument kwijt bent: een gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal van de aangifte van vermissing.

Een noodpaspoort kost sinds 1 januari 2017 € 46,84.

Als u voor een kind een noodpaspoort aanvraagt, dienen beide ouders/gezaghebbenden aanwezig te zijn voor ondertekening. Als slechts een van de ouders het gezag heeft bij uitspraak van de rechter, dient u de rechtelijke uitspraak te tonen. Verder gelden dezelfde strikte voorwaarden als in andere gevallen.

Afgiftepunten noodpaspoort

In Nederland kunt u een noodpaspoort aanvragen op:

In het Caribisch gebied van het Koninkrijk der Nederlanden geven de gouverneurs noodpaspoorten af. De Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland verstrekken ook noodpaspoorten.

Geldigheid noodpaspoort

Een noodpaspoort is alleen geldig als reisdocument en dus niet als legitimatie of identiteitskaart. Verder is het noodpaspoort alleen geldig voor de duur van de reis. Bepaalde landen stellen aanvullende of afwijkende eisen aan een reisdocument. Bijvoorbeeld dat u een visum moet hebben. De ambassade of het consulaat van het desbetreffende land kunt u informeren of het noodpaspoort geaccepteerd wordt door dat land.

De Koninklijke Marechaussee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als uw reis niet of niet op tijd kan doorgaan. Ook bij grote drukte is de marechaussee niet aansprakelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over nooddocumenten kunt u contact opnemen met de Koninklijke Marechaussee op telefoonnummer 0800-1814.