Nederland en de NAVO

De NAVO viert haar 70e verjaardag. Nederland is sinds de oprichting lid van het bondgenootschap. Alleen door samenwerking met NAVO-bondgenoten en Europese partners kan Nederland dreigingen het hoofd bieden. De NAVO is de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid.

De wereld is minder veilig dan die was. Voor Nederland gaat het daarbij om dreigingen aan de Europese oost- en zuidgrens. Ook de opstelling van Rusland baart zorgen.

Het gaat niet alleen om dreigingen met traditionele wapens. Ook hybride oorlogsvoering vormt een bedreiging. Denk daarbij aan (des)informatie, cyberaanvallen en operaties in het elektromagnetisch spectrum, zoals het storen van GPS-signalen.

Oefeningen en missies

De krijgsmachten van de 29 landen oefenen vaak. Tijdens deze internationale trainingen stemmen de landen werkwijzen en communicatiemiddelen op elkaar af. Nederland neemt geregeld deel aan een aantal grote NAVO-oefeningen. Voorbeelden daarvan zijn Bizon Drawsko in Polen, Trident Juncture in Noorwegen en Baltops in de Baltische Zee.

De NAVO is wereldwijd actief. Bij inzet voor crisis-, conflict- of vredesbeheersing neemt de NAVO het commando op zich. Nederland nam sinds de oprichting van het bondgenootschap deel aan zo'n 20 NAVO-missies. Daarbij kwamen 38 Nederlandse militairen om het leven, het merendeel tijdens de ISAF-missie in Afghanistan.

2%-norm

Nederland streeft naar het verhogen van de defensie-uitgaven: tot 2% van het bbp in 2024. Dat is binnen de NAVO zo afgesproken. Extra geld voor Defensie is noodzakelijk omdat de veiligheidsomgeving steeds instabieler wordt. Er zijn meer en complexere dreigingen.

Europa moet bovendien beter in staat zijn zichzelf te beschermen en daarvoor minder te leunen op de Verenigde Staten. De VS hebben bovendien duidelijk gemaakt dat Europese NAVO-partners meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen veiligheid en dus een eerlijke bijdrage moeten leveren aan het bondgenootschap. De bijdrage van Nederland ligt op dit moment nog ver onder het gemiddelde van de Europese NAVO-landen. In het Nationaal Plan staat dat het kabinet de intentie heeft te investeren in:

  • extra F-35-jachtvliegtuigen;
  • uitbreiding vuurkracht op land en op zee;
  • versterking special forces;
  • versterking cyber en informatiedomein.

Uitgangspunt bij deze prioriteiten is dat elke euro ten goede komt aan de slagkracht van de NAVO én van de EU.