200 jaar militaire muziek

Op de kop af 200 jaar geleden ondertekende koning Willem I het Koninklijk besluit ‘Nationale Militie’. Hierin werd voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de oprichting van 17 regimenten Infanterie vastgelegd, elk met een eigen muziekkorps.

Een motorrijder paukenist en tamboers van het Regiment Wielrijders tijdens een ceremonie op de verjaardag van prinses Juliana op 30 april 1940.

Een motorrijder paukenist en tamboers van het Regiment Wielrijders tijdens een ceremonie op de verjaardag van prinses Juliana op 30 april 1940.

Tentoonstelling Voorwaarts MarsMUZIEK

In het Nationaal Militair Museum is vanaf volgende maand  een compacte expositie over 200 jaar Militaire Muziek. Een bijzondere tentoonstellen: die moet je horen. Naast bijzondere objecten zoals oude instrumenten, schilderijen en prenten zijn er oude film- en geluidsopnames te beluisteren.

Bijlage bij KB1818. Titel bovenaan: 'Tableau aanduidende de Formatie (Formatie, Traktementen en Soldij) eener Afdeeling bestaande uit drie Bataillons een reserve Bataillon en een Depot Bataillon benevens eene School Kompagnie.

Bijlage bij KB1818 met aantallen muzikanten + beloning.

De tentoonstelling bevat de thema’s: Van signalen tot muziek, De tijd van de regiments-muziekkorpsen 1819-1940, Muziek in krijgsgevangenschap 1940 – 1945, Na-oorlogse, verandering samenstelling orkesten, Groot Ceremonieel en Taptoe.

Willem I onderkende het belang van militair muziek als onderdeel van de krijgsmacht. Militaire muziek had in die tijd een nog zeer actuele functionele taak op het slagveld, maar de koning zag ook een rol als nationale vertegenwoordiger. Zo verwierf de militaire muziek een symbolische rol binnen Nederland, zijn krijgsmacht en het Koningshuis.

Verbinding

Militaire muziek draagt bij aan verbinding tussen het volk, de Nederlandse krijgsmacht en de koning. En dat is al 200 jaar zo.

De tentoonstelling in het Nationaal Militair Museum is de zien van 15 januari tot eind september 2019