Uitgezonden naar Libanon

Het is 2009… In Kabul (Afghanistan) kom ik voor het eerst in contact met het onderwerp gender. Een goede vriendin van mij was daar in het NAVO-hoofdkwartier aangesteld als militair genderadviseur. Ze hield zich actief bezig met het onderhouden van contacten met vrouwenorganisaties. Mijn vriendin was ook actief bij het opzetten van een vrouwennetwerk en het organiseren van bijeenkomsten waar vrouwen nu eens aan de onderhandelingstafel zaten.

Wie: majoor Cynthia

Wat: militaire adviseur gender in Libanon

Majoor Cynthia Bakken en Force Commander Michael Beary.
Mijn eerste dag. Force Commander Michael Beary heet mij welkom.

Militair voordeel

Ik kan vertellen: voor Afghaanse begrippen was deze betrokkenheid van vrouwen niet zo vanzelfsprekend en enige voorzichtigheid was geboden. Maar voor de militaire operaties was het een zeer nuttige aanvulling. Het betekent namelijk dat je op een andere manier informatie kan verzamelen. Informatie die niet alleen belangrijk is voor de veiligheid van je eigen troepen maar ook het effect van je operaties kan verhogen.

Vrouwen en meisjes

Zo kijkt een militair er tegenaan. De Verenigde Naties bekijken het vanuit een andere hoek. Een van de belangrijkste documenten voor gender is Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad. In het kort: dit document gaat over het beschermen van de rechten van vrouwen en meisjes. Maar het bevestigt ook hun belangrijke rol bij het zorgen voor vrede. Verderop leg ik de resolutie wat meer uit.

Badge Gender Adviser.
Mijn badge.

Van interesse naar inzet

Na mijn eerste ervaring met gender, bleef ik het altijd een interessant onderwerp vinden. Maar waar begin je als wij in onze organisatie bijna geen functies hebben die daar invulling aan geven? Mijn kans kwam toen ik de cursus A Comprehensive Approach to Gender in Operations mocht volgen. In Afghanistan hebben we 2 functies op het gebied van gender, in een NATO-missie. Ik wilde graag ervaring opdoen in een VN-omgeving. Als Nederland kregen we vorig jaar de mogelijkheid de functie van gender adviser te vullen in de UNIFIL-missie in Libanon. Ik was in business! De cursus Gender in Military Operations volgde, en nu zit ik in Libanon.

Een goed begin…

Mijn eerste indruk is goed. Gender is een thema dat serieus genomen wordt. Het krijgt de aandacht die het verdient. Ik zie al veel basiselementen:

 • er worden gendertrainingen gegeven;
 • er is een Gender Focal Point netwerk actief;
 • bij de activiteiten met de lokale bevolking zijn ook vrouwen betrokken;
 • tijdens patrouilles wordt ook bewust gekeken naar een combinatie van mannelijke en vrouwelijke militairen.

Om zo maar wat te noemen. Een compleet en helder overzicht heb ik alleen nog niet. Dat wordt de komende tijd mijn 1e focus.

Wat is Resolutie 1325?

Ik zou nog wat meer vertellen over resolutie 1325…

De VN Veiligheidsraad nam op 31 oktober Resolutie 1325 unaniem aan. Deze resolutie erkent het abnormale geweld waar vrouwen onder te lijden hebben tijdens conflicten. En het roept lidstaten op om na een conflict de rechten van vrouwen en meisjes te beschermen. Daders van seksueel geweld moeten voor de rechter komen en de speciale status van vluchtelingenkampen moet worden gerespecteerd.

Ook bevestigt de resolutie de belangrijke rol van vrouwen bij het voorkomen en oplossen van een conflict. En in de opbouw van vrede. Lidstaten worden dan ook aangespoord om vrouwen te betrekken bij alle processen rondom conflictpreventie, vredesopbouw en vredeshandhaving. En om hen een plaats te geven aan de onderhandelingstafel.

Wat ik verstandig vind: de resolutie verplicht niet alleen alle lidstaten om een gender perspectief aan te nemen, maar ook de Verenigde Naties zelf. Zo moeten er meer vrouwelijke VN-vertegenwoordigers worden benoemd. Er moeten meer vrouwelijke VN-militairen (blauwhelmen) komen. En vredesmissies moeten in hun programma’s beter rekening houden met de behoeften van vrouwen.

En daar mag ik nu aan meehelpen. Graag tot de volgende weblog!

Groetjes uit Libanon,
Cynthia

Reactie toevoegen

Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw bericht mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw bericht mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

 • Hi Cynthia, jij bent aan een geweldig interessante en actuele missie begonnen, héél veel succes gewenst!

  Van: Marianne Vos-Petrus | 26-07-2018, 09:07

 • Beste Cynthia,
  Allereerst geweldig dat je hierover blogt en dat jij hiervoor je inzet doet. Het feit dat er een behoefte is voor een dergelijke rol bewijst al het bestaansrecht van de rol en laat ons zien dat we maatschappelijk hopeloos achterlopen op hoe modern en vooruitstrevend wij als mensheid en samenleving vinden dat wij zijn. Er is nog veel werk te verrichten op dit vlak. Echter is het niet zo dat gender en gender-neutraal nu een beetje een buzzword aan het worden zijn wat zich eigenlijk focust, op de overigens terechte, behoefte van de vrouw en haar positie in de maatschappij? Dat zou jammer zijn want daarmee wordt alles wat als "gender" betiteld wordt ineens een nieuwe term voor feminisme zoals we dat nog kennen van de jaren 70 en 80.
  Is het niet de intentie van alles wat aan gender gekoppeld is, om juist de verschillen en de "afstand" tussen vrouw en man te verkleinen en op het rechtsvlak zelfs weg te nemen? Moet het niet juist de taak zijn van gender om te focussen op het mitigeren of onbelangrijk maken van de verschillen en daarmee de afstand die er is te overbruggen zodat mannen en vrouwen naast elkaar hetzelfde werk en dezelfde taken kunnen doen met respect voor elkaars tekortkomingen en daardoor juist een aanvulling op elkaar zijn? Dat zou wat mij betreft de ware kracht van gender moeten zijn.

  Met vriendelijke groet,
  C.M. Larsen
  Senior Adviseur CZSK

  Van: Christian M. Larsen | 25-07-2018, 13:47

 • Wat een fantastisch blog! Complimenten!
  Majoor Bakker neemt je mee in een zeer interessante missie waar je als niet-militair absoluut geen weet van hebt.
  Kan niet wachten op blog 2!
  Dank je wel

  Van: Irma gilhuys | 24-07-2018, 15:10