Marineschip vertrekt richting Straat van Hormuz

Zorg dat je de maritieme veiligheidssituatie in kaart brengt rond de Straat van Hormuz. Met die opdracht vertrok marineschip Zr.Ms. De Ruyter vandaag vanuit Den Helder. Uitgezwaaid door familie, vrienden en collega’s zette het fregat koers richting de Perzische Golf. Daar blijft het tot juni als onderdeel van een Europese veiligheidsmissie.

Uitzwaaiden Zr.Ms. De Ruyter op kade Den Helder.
Familie, vrienden en collega's nemen voor enkele maanden afscheid van de militairen die naar de Straat van Hormuz gaan.

Nederland draagt bij aan het in kaart brengen van de maritieme veiligheidssituatie in het economisch belangrijke zeegebied. De Straat van Hormuz is namelijk de enige route om olie vanuit de Golfregio wereldwijd over zee te transporteren.

Europese missie

De missie heet officieel European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH). Binnen deze door Frankrijk geleide missie werkt het Nederlandse fregat samen met een fregat en een patrouillevliegtuig van Frankrijk. Ook België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië en Portugal ondersteunen de missie.

Militair en diplomatiek de-escaleren

Met de missie willen de Europese landen incidenten op zee voorkomen. Vorig jaar vonden in de regio nog ernstige incidenten plaats. Daarbij raakten 6 olietankers zwaar beschadigd en werden er 2 vastgehouden. De-escalerend optreden moet de regionale spanningen wegnemen.

Naast de militair maritieme inzet loopt ook een diplomatiek spoor. Alles met als doel om de maritieme veiligheid in de regio te garanderen en daarmee ook de Nederlandse economische belangen te ondersteunen.

Hoofdkwartier in Abu Dhabi

Vanuit Den Helder vaart Zr.Ms. De Ruyter eerst richting de Verenigde Arabische Emiraten, van waaruit de missie wordt aangestuurd. Ook 4 Nederlandse stafofficieren werken op dit Frans-geleide hoofdkwartier in Abu Dhabi.

Infographic Zr.Ms. De Ruyter in de Golfregio (Straat van Hormuz).

Infographic Zr.Ms. De Ruyter in Golfregio.
Zr.Ms. De Ruyter.
Zr.Ms. De Ruyter.

Meer dan 200 militairen

Zr.Ms. De Ruyter is een luchtverdedigings- en commandofregat met meer dan 200 militairen aan boord. Hoewel de militaire aanwezigheid alleen al kwaadwillenden moet afschrikken beschikt het fregat over middelen tegen elke dreiging. Het heeft een NH90-maritieme gevechtshelikopter aan boord en gebruikt een zeer moderne SMART-L-radar. De bewapening bestaat uit een 127mm-kanon, een snelvuurkanon, torpedo’s, geleide wapens tegen vliegtuigen en raketten en raketten tegen schepen.