Middendorp: echte vrede vraagt ook om juridisch ecosysteem

Militairen weten dat een echte, langdurige vrede alleen haalbaar is door er dagelijks aan te werken. De strijd winnen is niet genoeg. Minstens zo belangrijk is ervoor zorgen dat gevangenissen aan basisstandaarden voldoen en gevangenen menselijk worden behandeld. Ook het juridisch systeem moet goed functioneren, aldus Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp vanmiddag bij het The Hague Institute for Global Justice.

Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp spreekt bij het The Hague Institute for Global Justice.

Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp bij het The Hague Institute for Global Justice.

Daarom beveiligen Nederlandse militairen rechters en trainen zij de politie, zodat inwoners aangifte kunnen doen. Dat is de bijdrage die Nederlandse militairen dagelijks leveren aan een betere toekomst voor mensen in conflictgebieden. Ze doen mee aan zo'n 20 missies overal in de wereld en slechts in 2 gevallen gaat het om werken onder oorlogsomstandigheden. In de overigen gaat het om het voorkomen ervan. En dat vraagt de nodige inspanningen, betoogde hij.

Respecteer diversiteit en gewoonten

Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Dag Hammarskjöld zei ooit dat vrede brengen en handhaven niet het werk is van militairen, maar dat zij de enigen zijn die het kunnen doen. Middendorp onderschrijft dat en denkt dat er naast de militairen ook andere instanties nodig zijn om deze zware klus te klaren. Zoals een geloofwaardige politiemacht, rechtbanken, rechters, opleidingen en een maatschappij waarin het recht kan gedijen. "Als iemand die mensenrechten schendt, wordt bevorderd tot machthebber, is dat niet goed voor het vertrouwen in de rechtsstaat. Evenmin als de regering de diversiteit van het volk niet respecteert of als vrouwen en meisjes niet veilig zijn."

Afghaanse militair achter bureau met ervoor Nederlandse militair en Afghaanse burger.

Nederland helpt in Noord-Afghanistan bij het opbouwen van de rechtsstaat (augustus 2016).

Geloof in rechtssysteem

Recht moet in de lokale instituties een plaats krijgen en door iedereen worden gedragen, aldus Middendorp. "Alleen als de plaatselijke bevolking en de leiders geloven in het rechtssysteem dat wij hebben helpen opzetten, blijft dat overeind nadat we zijn vertrokken. We moeten ons altijd bewust zijn van plaatselijke gewoonten, waarden en noden. Alleen dan accepteren de bewoners onze pogingen om duurzame oplossingen te bieden. Beoordeel daarom elke situatie op z'n merites. Vergeet niet: het is hun land en hun manier. Wij zijn daar maar tijdelijk."

Future Force Conference

Hij vestigde ook nog de aandacht op de innovatieve organisaties die veel goed kunnen doen bij de opbouw van de rechtsstaat, zoals het Nederlandse Microjustice4All. Ook noemde hij organisaties die bijzondere apps bouwen voor smartphones die het vastleggen van bewijsmateriaal van misdaden vereenvoudigen.

“Maar ook dan zijn we er nog niet”, betoogde Middendorp. Er zijn wat hem betreft ook veerkrachtige samenlevingen nodig. 'Resilient societies' die tegen een stootje kunnen en waarin mensen weer een sprankje hoop krijgen op een beter leven.

Leiders en experts uit alle denkbare disciplines moeten daarom volgens hem bijeen komen om ‘ecosystemen te vormen en concrete duurzame oplossingen te bedenken’. Middendorp verwees dan ook naar de Future Force Conference die op 9 en 10 februari in Den Haag wordt gehouden en aan dit thema is gewijd.