COVID-19-adviezen voor missiegebieden

Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) maakt een operationele vertaling van de COVID-19-adviezen van het RIVM. Ze zijn bedoeld voor Nederlandse militairen die in het buitenland zijn ingezet. Defensie neemt zo passende gezondheidsmaatregelen. Dat hebben minister Ank Bijleveld-Schouten en haar collega Stef Blok van Buitenlandse Zaken de Kamer per brief laten weten.

Vergroot afbeelding Militair kamp in Mazar-e-Sharif.
Militaire kamp in Mazar-e-Sharif waar Nederlandse militairen zijn gehuisvest.

Voor de operationele vertaling hanteert het CEAG de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Daarnaast kan zowel het gastland, de missieleiding of de zogenaamde lead nation aanvullende maatregelen nemen. De Nederlandse militairen volgen die in dat geval op. Ook een Nederlandse commandant kan ter plaatse nog aanvullende maatregelen nemen. Het ministerie van Defensie ziet nu geen aanleiding om militairen te repatriëren.

Vergroot afbeelding Wapperende Koerdische vlag.
Koerdische vlag.

Irak, Afghanistan en Golfregio

Nederlandse militairen zijn uitgezonden naar Bagdad en Noord-Irak. Conform instructie van het CEAG zijn op beide locaties standaard preventieve hygiënische maatregelen van kracht. Overigens liggen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie en dus ook van de Nederlandse militairen stil. Dat gebeurde op last van het Ministry of Peshmerga Affairs. Ook in Mazar-e-Sharif en in Kabul zijn preventieve hygiënische maatregelen van kracht. Dat gebeurt op last van de missieleiding. In Afghanistan dragen militairen bij aan de NAVO-missie Resolute Support (RSM).

Voor het fregat Zr.Ms. De Ruyter, ingezet in de Straat van Hormuz, zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. Bij havenbezoeken worden de instructies van het CEAG voor het desbetreffende gastland opgevolgd.

Overige militaire uitzendingen en inzet

Voor de overige militaire uitzendingen en de inzet van Defensie in het Caribisch deel van het koninkrijk gelden standaard preventieve hygiënische maatregelen. Dit is conform instructie van het CEAG. Voor de Nederlandse bijdrage aan de United States Security Coordinator missie (USSC) geldt dat er nu geen trainingen worden verzorgd. Dit gebeurt op last van de Palestijnse autoriteiten.

Civiele- en politie uitzendingen

Naar verschillende civiele en militaire missies zendt Nederland individuele civiele experts en politiefunctionarissen uit. Voor hen gelden dezelfde richtlijnen als voor uitgezonden diplomaten. De richtlijnen zijn gebaseerd op de adviezen van het RIVM. Die zijn weer gebaseerd op de richtlijnen van de WHO.  Ook in deze gevallen kunnen de missieleiding en het gastland aanvullende maatregelen nemen.