Weekoverzicht Defensieoperaties

Defensie ondersteunde de gemeente Den Haag bij het handhaven van de verkeersveiligheid rond het boerenprotest in het stadscentrum. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 19 tot en met 25 februari. 

Verzwaarde vrachtwagens van de landmacht dienden als wegafzetting. Dit om te voorkomen dat boeren met tractoren het Binnenhof en omliggende (winkel)gebied in reden. 

Vliegtuigbom 

Een CBRN-eenheid (chemisch, biologische, radiologisch of nucleair) en explosieven opruimingsdienst adviseerden lokale autoriteiten over beschermingsmaatregelen bij het ruimen van een V1-vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog.

De ruiming van het explosief bij rijksweg A1 in de omgeving van Deventer staat gepland voor 8 maart. De restanten van de vliegtuigbom werden eerder dit jaar gevonden.  

Straat van Hormuz 

Zr.Ms. De Ruyter is ingezet voor de missie Agenor. Die valt onder European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH). Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio.  

Afghanistan 

Militairen houden wel van een beetje onderlinge competitie, met de wil om te winnen. Dus hielden landmachtmilitairen in Mazar-e-Sharif een zogeheten Strongman-wedstrijd. 7 teams uit Amerika, België, Duitsland, Mongolië en Nederland streden tegen elkaar. Op 8 onderdelen toonden de teams hun kracht en uithoudingsvermogen, bijvoorbeeld bij het trekken van een voertuig. Het was een feest van vertrokken gezichten en verzuurde spieren. De Amerikanen eindigden als derde, de Mongolen als tweede. De Belgen bleken de echte Strong Men. Momenteel nemen zo’n 170 Nederlandse militairen deel aan Resolute Support in Afghanistan. De focus ligt op het trainen, adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Ongeveer 15 adviseurs van landmacht, marine en marechaussee richten zich in Mazar-e-Sharif en Kabul op het verbeteren van logistiek en onderhoud, positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit. De rest van de Nederlanders beveiligt en ondersteunt de trainingsmissie.

Litouwen 

Secretaris-generaal Gea van Craaikamp van Defensie is bij de enhanced Forward Presence in Litouwen geweest om meer inzicht te krijgen in de Nederlandse bijdrage. Het was het eerste bezoek van Craaikamp aan een missiegebied sinds haar aantreden 9 maanden geleden. Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons wisselen elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.

Lopende operaties buitenland:

 • Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil geven Nederlanders trainingen in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel. 
 • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan de detailplanning van de strijd. 
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil en USSC. 
 • Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele experts aan EU-missies in de regio (EUTM en EUCAP Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.  
 • Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. Een deel komt nog. Nederland beëindigde op 1 mei de deelname aan Minusma. De missie wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers ondersteunen bij hun early warning-capaciteit. 
 • Zr.Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en verleent hulp bij humanitaire rampen en crises. 
 • Zr.Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet de Noordzee van onder meer zeemijnen en vliegtuigbommen. 
 • Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel Nederlandse schepen tegen piraterij. 
 • Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachments. Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op. 

Lopende acties/operaties binnenland: 

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 44 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. 
 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland. 
 • 20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar verwachting tot 1 juli. 
 • Militairen van de Compagnie in de West herstelden rollen prikkeldraad van de gevangenis op Curaçao. Dat gebeurde op verzoek van de lokale autoriteiten.