Beveiligingsteam aan boord van MS Swan

Piraterij is een groot probleem voor scheepvaart voor de kust van Somalië. Om schepen varend onder Nederlandse vlag te beschermen tegen piraterij zet Nederland sinds 2011 militaire beveiligingsteams in.Daarnaast neemt Nederland met marineschepen deel aan antipiraterij-operaties van zowel de NAVO als de EU.

De plaatsing van militairen gebeurt als preventieve beveiligingsmaatregel bij schepen die kwetsbaar zijn vanwege bijvoorbeeld hun snelheid of bouw. Een beveiligingsteam is met de camera gevolgd toen deze in 2012 aan boord ging van het Nederlandse schip MS Swan van de firma Dockwise in Durban (Zuid-Afrika), voor de reis naar Dubai.