Weblog Mali

Van dorp naar dorp

Een van de Nederlandse eenheden in Mali verzamelt inlichtingen, de zogenoemde Special Operations Land Task Group (SOLTG). Belangrijk werk, want op basis van die informatie bereidt de commandant van de VN-missie operaties voor.

Wie: kolonel Wilco Roepers.

Wat: commandant contingentscommando Mali.

Voor een groot deel bestaat de SOLTG uit ‘special forces’ van het Korps Commandotroepen, inclusief luitenant Bruce, ook al is hij geen commando. Hij vertelt me van de brigadeverkenningseenheid van de luchtmobiele brigade te komen. Hij heeft zijn ‘eigen’ mensen meegenomen en beschikt over 2 Fennek-verkenningsvoertuigen. In het missiegebied bepaalt Bruce zelf welke middelen en mensen hij voor een opdracht meeneemt. Uitgangspunt is zo min mogelijk, dan ben je immers sneller en meer flexibel.

Kaarten kloppen niet

Bruce vertelt me dat verkenningen van routes, gebieden en dorpen, de belangrijkste taken van hem en zijn team zijn. Dat zogenoemde ‘village assesment’ doet er toe, omdat kaarten van Mali vaak niet kloppen en er niet op staat aangegeven hoe veilig een route is. Soms zetten ze een drop zone uit en markeren die. Dat is handig bij het later droppen van eten en drinken voor de bevolking vanuit de lucht.

Gesprekken

Tijdens de ‘village assesments’ brengt Bruce met zijn team faciliteiten van een dorp in kaart, zoals scholen, moskeeën, medische voorzieningen, radiomasten, en dergelijke. Bruce vertelt me dat erg leuk te vinden. Hij voert dan met hulp van een tolk gesprekken met dorpsoudsten, overheidsfunctionarissen en commandanten van gewapende groeperingen. Het is belangrijk dat alle partijen worden gehoord. Ik vraag Bruce of de Malinezen wel iets willen vertellen. Hij ervaart van wel en vindt ze vrijwel allemaal ook nog eens gastvrij. Hij laat me ook weten zich tot nu toe nooit bedreigd te hebben gevoeld. Ik kan me dat goed voorstellen, want Bruce komt op mij over als een open en toegankelijk persoon.

Operaties duren gemiddeld zo’n 5 dagen. Militairen gaan dan van dorp naar dorp om gesprekken te voeren. Voor de nacht zoeken zij een rustige plaats op, ver van een dorp of weg. De mannen houden dan natuurlijk beurtelings de wacht om zichzelf te beveiligen.

Lekke band

Ik weet dat het terrein zwaar is, dat ze wel eens vast komen te zitten of een lekke band krijgen. Wat dan?, vraag ik. Ik hoor dat ze dergelijke problemen meestal zelf wel weer oplossen, maar soms krijgen ze steun van een Nederlandse helikopter. Bruce vertelt me dat hij geregeld samenwerkt met militairen van andere nationaliteiten, zoals Duitsers, Denen en Tsjechen. Hij vindt dat de samenwerking zeer soepel verloopt.

Bruce wil graag iets betekenen voor de bevolking van Mali. Hij is ervan overtuigd dat deze mensen op de langere termijn voordeel hebben bij de informatie die hij verzamelt. Ook merkt hij dat de aanwezigheid van de SOLTG andere gewapende groeperingen afschrikt. Volgens Bruce wordt de bevolking daardoor minder onderdrukt. Hij geeft wel aan dat hij door zijn ervaringen in Mali steeds meer waardeert wat er in Nederland allemaal is!

Vanuit Gao (Mali),
kolonel Wilco Roepers