Medaille voor bijdrage aan wereldwijde veiligheid

“In 4 maanden is door u meer dan 1,5 miljoen kilo aan materieel gereedgemaakt voor transport terug naar Nederland. Meer dan 6 miljoen aanwezige reserveonderdelen zijn gecontroleerd, geteld en waar nodig afgeschreven.” Commandant der Strijdkrachten (CDS) Rob Bauer ‘hoestte’ deze details over de redeployment in Mali vandaag in Gorinchem op. Daar werden in de Evenementenhal Herinneringsmedailles Internationale Missies uitgereikt, onder meer aan militairen die zich bezighielden met het ‘leegruimen’ van door Nederland gebruikte locaties.

Luitenant-admiraal Bauer noemde het een logistieke uitdaging, maar voor militairen niets nieuws. “Dat doen we vaker. Maar anders dan anders konden wij deze keer alle ladingen die onderweg waren, voor het eerst realtime volgen.” Volgens hem was, dankzij een perfecte registratie, het trekken van containers door de Sahara te zien op computers in Den Haag.

Op te warmen

Maar het was volgens Bauer ook een kwetsbare, tijdrovende klus door de afhankelijkheid van niet-stabiele lokale netwerken. Bovendien werd het werk verzet onder vaak extreme weersomstandigheden. “Hitte, droogte, stof en… het zal u misschien verbazen, kou. Want toen het tijdens een zware onweersbui afkoelde tot een schamele 19 graden, had u toch wel een kop warme chocolademelk nodig om wat op te warmen”, zei de CDS tot de voormalige Maligangers, die vandaag eremetaal mochten opspelden.

Zwaarste verliezen

Dat gold ook voor militairen die dienden in Ethiopië, Irak, Israël, Koeweit, Niger, Libanon en voor Resolute Support in Afghanistan. Bauer vertelde dat, sinds de start van deze NAVO-missie in 2015, de afgelopen maanden aan Afghaanse zijde de zwaarste verliezen werden geleden. Hij zei dat dit alles te maken had met de presidentsverkiezingen van september. “U ondersteunde en adviseerde de Afghanen daarbij op verschillende manieren”, zei hij tot de militairen die inmiddels uit het Aziatische land zijn teruggekeerd. Onder hen majoor Casper, die zijn Afghaanse collega’s hielp met hun informatiecampagne.

Burgers beveiligen

“Hoe zorg je dat burgers gaan stemmen terwijl zij vrezen voor hun leven?”, vroeg Bauer zich af. “Hoe pak je dat aan terwijl de Taliban de bevolking tegelijkertijd met aanslagen en berichten op social media probeert te beïnvloeden? Wie moeten zij dan geloven? Casper adviseerde te bouwen aan vertrouwen en in de communicatie de nadruk te leggen op veiligheid. Zodat inwoners weten dat de Afghaanse strijdkrachten stemlocaties, routes en burgers beveiligen. Dat hierdoor de barrière om te gaan stemmen, kleiner wordt. Mede dankzij Caspers advies bleek de communicatie van de Afghaanse veiligheidstroepen haar vruchten af te werpen. Ondanks dat de resultaten moeilijk meetbaar zijn, voelden burgers zich mogelijk veiliger hun stem uit te brengen. Dit dankzij de informatievoorziening en grote inzet van de Afghaanse troepen om hen te beschermen.”

Er waren nog meer voorbeelden, maar wat Bauer betreft ging het uiteindelijk om alle militairen vandaag in Gorinchem. “Hier staan militairen die, individueel of in een team, een bijdrage hebben geleverd aan veiligheid wereldwijd.