Achtergrond Mali

Mali heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. Om de stabiliteit in het land te herstellen en de burgerbevolking te beschermen.

Het noorden van Mali was een broedplaats geworden van gewelddadige extremisten. Een plek voor het ongestoord opleiden van terroristen. De VN-inzet moet een terugkeer naar deze situatie voorkomen. En ertoe leiden dat Mali zelf weer voor veiligheid kan zorgen.

Smokkel en terrorisme

Mali ligt op een kruispunt van smokkelroutes voor drugs, wapens en illegale migratie. Routes die naar de Middellandse Zee leiden. De opbrengsten van deze criminele activiteiten zijn een belangrijke financieringsbron van terrorisme.

Waarom Nederland meedeed

Nederland heeft als handelsnatie belang bij internationale veiligheid. En bij stabiele landen en regio’s. Vooral als die aan de grens van Europa liggen.

Een andere belangrijke overweging om aan de VN-missie Minusma mee te doen was solidariteit met de Malinese burgerbevolking. Die is hard getroffen door geweld, onrechtvaardigheid en armoede.