Weekoverzichten Nederlandse F-16 inzet anti-ISIS coalitie online

Defensie heeft vandaag een totaaloverzicht op defensie.nl gepubliceerd van de wekelijkse inzet van Nederlandse F-16’s in de anti-ISIS coalitie. Hiermee geeft Defensie invulling aan de toezegging van minister Ank Bijleveld-Schouten om transparanter te communiceren over de missie.

In het overzicht staat per week aangegeven hoeveel missieopdrachten er die week zijn uitgevoerd, in welke omgeving dit was, hoeveel keren wapeninzet daarbij plaatsvond en om wat voor een doelwit dit ging. Over de inzet in 2018 werd al op deze wijze gerapporteerd in het weekoverzicht. Nu zijn de jaren 2014, 2015 en 2016 met terugwerkende kracht ook op deze manier openbaar te vinden.

Weekoverzicht

Defensie publiceert wekelijks het Weekoverzicht Defensieoperaties op defensie.nl. In dit weekoverzicht staan kort de belangrijkste ontwikkelingen over de operaties in binnen- en buitenland van de krijgsmacht.