Informatie over transparantie burgerslachtoffers openbaar

Rondom het onderwerp transparantie burgerslachtoffers zijn verschillende Wob-verzoeken ingediend. Die kwamen binnen bij de ministeries van Algemene Zaken, Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.

In reactie op deze Wob-verzoeken is informatie (gedeeltelijk) openbaar gemaakt.