Ongeveer 150 Nederlandse militairen ondersteunen op de grond Iraakse en Koerdische strijdkrachten met training en advies. Daarmee draagt Nederland naast politieke en humanitaire steun, tot eind 2018, ook militair bij aan de internationale strijd tegen de terroristische organisatie ISIS. Een KDC-10 van de Koninklijke Luchtmacht voorziet tot 4 december 2017 vliegtuigen van de anti-ISIS-coalitie boven Irak en Oost-Syrië van brandstof.