Ongeveer 150 Nederlandse militairen ondersteunen op de grond Iraakse en Koerdische strijdkrachten met training en advies. Daarmee draagt Nederland naast politieke en humanitaire steun, ook militair bij aan de internationale strijd tegen de terroristische organisatie ISIS. Een KDC-10 van de Koninklijke Luchtmacht voorziet vliegtuigen van de anti-ISIS-coalitie boven Irak en Oost-Syrië van brandstof.