Missie in Irak

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Ongeveer 150 Nederlandse militairen ondersteunen op de grond Iraakse en Koerdische strijdkrachten met training en advies. Daarmee draagt Nederland naast politieke en humanitaire steun, ook militair bij aan de internationale strijd tegen de terroristische organisatie ISIS. De Nederlandse inzet van F-16’s voor luchtaanvallen boven Irak en Oost-Syrië is eind juni 2016 overgenomen door België.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is.