Om de luchtvaartveiligheid te borgen gelden er luchtvaarteisen voor de militaire luchtvaart. De Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) stelt de eisen op en publiceert ze namens de minister van Defensie. De onafhankelijk toezichthouder keurt op basis van deze eisen. Daarnaast ziet de autoriteit  toe op de naleving.  Als de eisen onvoldoende worden nageleefd dan handhaaft de MLA. De eisen staan gepubliceerd op het Engelstalige deel van deze website. Ze hebben betrekking op alle relevante aspecten van de militaire luchtvaart. Van luchtwaardigheid en certificering tot operaties, luchtruim en luchthavens.

Hoort bij

  • Koninklijke Luchtmacht