Meldpunt MIVD-blad Ingelicht

Defensie heeft een meldpunt ingericht voor vragen over Ingelicht, het voormalige bedrijfsblad van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Cover editie augustus 2007 Ingelicht met Afghaan in een veld.

Cover editie augustus 2007 Ingelicht.

Het blad bestond van 2001 tot 2011, was niet gerubriceerd en werd destijds binnen Defensie en het MIVD-netwerk verspreid.

Een stichting buiten Defensie heeft naar aanleiding van een gehonoreerd inzageverzoek, verschillende edities van het blad Ingelicht op haar website gepubliceerd. Namen en foto’s van (voormalig) MIVD-personeel zijn hierdoor zichtbaar geworden op internet.

Iedereen die ooit is geïnterviewd, genoemd of op een andere manier betrokken is geweest bij Ingelicht en hier vragen over heeft, kan per e-mail contact opnemen: ingelicht.bs@mindef.nl.