Beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie

Vanaf 1 november 2013 geldt een nieuwe beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie. Deze beleidsregel gaat over de situaties waarin een verklaring van geen bezwaar (VGB) wordt geweigerd of ingetrokken. Alle militairen, een groot deel van het burgerpersoneel van Defensie en sommige medewerkers van Defensieorderbedrijven moeten een VGB hebben om op hun vertrouwensfunctie te werken.

Beleidsregel en toelichting

Op deze pagina kunt u de beleidsregel en een toelichting downloaden. De voorlichtingsbrochure licht het veiligheidsonderzoek toe met vragen en antwoorden. De bevoegdheden van de MIVD op het gebied van veiligheidsonderzoeken zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo).

Let op: de tekst van de beleidsregel geldt. U kunt geen rechten ontlenen aan brochures, nieuwsbrieven en berichten over dit onderwerp.