Veiligheidsonderzoeken bij Defensie en defensieorderbedrijven

Vanaf 1 november 2013 geldt een nieuwe beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie. Deze beleidsregel gaat over de situaties waarin een verklaring van geen bezwaar (VGB) wordt geweigerd of ingetrokken. Alle militairen, een groot deel van het burgerpersoneel van Defensie en sommige medewerkers van Defensieorderbedrijven moeten een VGB hebben om op hun vertrouwensfunctie te werken.

De voorlichtingsbrochure licht het veiligheidsonderzoek toe met vragen en antwoorden.