Stage bij het NIMH

Als student kan je stage lopen bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Het NIMH is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Je ontvangt een stagevergoeding.

Studenten Geschiedenis

Als masterstudent kun je je opgeven voor een onderzoeksstage van 4 maanden. De voorkeur gaat uit naar studenten van de studierichting Geschiedenis.

Het is de bedoeling dat je als stagiair een gericht onderzoek uitvoert dat uitmondt in een wetenschappelijk verslag. In sommige gevallen kan het ook als artikel in een wetenschappelijk tijdschrift worden gepubliceerd. Je kunt zelf een onderzoeksvoorstel doen.

Studenten Communicatie, Archief, Documentatie en Geschiedenis

Volg je een communicatie-, archief- of documentatieopleiding? Of ben je masterstudent geschiedenis? Dan kun je stage lopen bij de afdeling Publieksinformatie en Collectiebeheer (PI&C).

Je beantwoordt informatieverzoeken en krijgt een collectie toegewezen die je mag bewerken en ontsluiten. Het eindproduct hiervan is een gestructureerde toegang voorzien van een inhoudelijke inleiding. De toegang en collectie dienen bovendien als basis voor het schrijven van een beknopt artikel in een militair-historisch tijdschrift.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd, dan kun je een brief of e-mail naar het NIMH sturen. Vermeld daarin het volgende:

 • naam;
 • adres;
 • telefoonnummer en e-mailadres;
 • onderwijsinstelling;
 • studie en studiefase;
 • eventueel een voorstel;
 • motivatie;
 • beschikbare periode.

Mogelijke onderwerpen voor een onderzoeksstage:

 • Thematische analyse van dagboeken uit de dekolonisatieoorlog in Indonesië 1945-1949.
 • Prosopografisch onderzoek mariniers: aantallen, achtergronden.
 • Taak(afbakening) en taakuitvoering korps marechaussee 1814-1830.
 • De verliezen tijdens de Belgische opstand: maatschappelijke aandacht voor gewonden en gesneuvelden.
 • Kleinschalig optreden van (geallieerde) eenheden in Nederland in de periode 1940-1945.
 • Engelandvaarders, vervaardigen database en bibliografie.
 • Interviewproject Fort Eben Emael 1940.
 • Onze Vloot en Ons Leger in het interbellum: doel en effect, vriend en vijand.
 • Belangenbehartiging door onderofficiersvereniging OAB.
 • Militair recht: Nederlandse inbreng op conferenties na WO-2.
 • Oefenterreinen en milieuzorg: 1945-heden.
 • Recrutering vrouwelijke militairen 1978-heden.
 • Recrutering militairen uit etnische minderheden ca 1970-heden.
 • 'Bibliografie' artikelen over Nederlandse krijgsmacht vanaf 2000.
 • Een onderzoek naar en analyse van de recente literatuur over de bevrijding van Nederland (1944-1945).
 • Historische scenario’s van veldslagen voor een computergame.
 • Project Onderzeebootbestrijding in Koude Oorlog.
 • Internationale operaties Nederlandse krijgsmacht, 1945-heden.
 • Historische canons infanterieregimenten.
 • De uitvoering van de Vestingwet (1874).
 • Hondentractie bij de landmacht.
 • Oprichting van de Luchtmobiele Brigade, 1991-1995 .
 • Geallieerde eenheden in Nederland, 1944-1945.
 • Duitse eenheden in Nederland, 1940-1945.
 • Acquisitie filmbeelden recente vredesmissies.
 • Onderzoek/inventarisatie egodocumenten Atjeh-oorlogen.
 • Opzet database militaire en burgerslachtoffers van bombardementen en beschietingen 1940-1945.