Materiaal schenken aan het NIMH

Op zoek naar een goede bestemming voor foto's, films, documenten, dagboeken en brieven die te maken hebben met de krijgsmacht? Neem dan contact op met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

Uw militair-historisch materiaal is niet alleen van grote waarde voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor publicaties, onderwijs en beleidsadviezen. Het NIMH stelt zijn collecties beschikbaar aan onderzoekers en draagt op professionele wijze zorg voor het behoud van het vaak unieke militair-historisch erfgoed.

Wat gebeurt er met geschonken materiaal?

Bij de overdracht van het materiaal leggen we in een 'akte van schenking' afspraken vast. Denk bijvoorbeeld aan de openbaarheid van het materiaal (wel, niet of gedeeltelijk) en de overdracht van auteursrechten. Het NIMH beschrijft het materiaal en ontsluit het in een database, zoals archieven.nl of de beeldbank van het NIMH. Het materiaal wordt in het moderne depot van het instituut in een zuurvrije verpakking opgeslagen, onder de juiste temperatuur en luchtvochtigheid.

Nu nog niet afstaan?

Wie het originele materiaal liever nog wil houden, kan het NIMH een kopie geven. Het is altijd mogelijk de originelen op een later tijdstip (of per testament) af te staan. Ook kunt u bijvoorbeeld de flyer van het NIMH over schenkingen bij het materiaal opbergen, zodat anderen later weten waar zij een goede bestemming kunnen vinden.

Hoe materiaal schenken?

Neem om materiaal te schenken contact op met het NIMH en bespreek de mogelijkheden. Bij voorkeur nodigt het NIMH u uit om langs te komen. Specialisten bekijken dan samen met u het materiaal. Andere opties zijn ook mogelijk.

Contact

Neem voor de schenking of bij vragen contact op. De specialisten geven graag uitleg.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Postbus 90701
2509 LS Den Haag
E-mail: nimh@mindef.nl
Telefoon: (088) 951 66 55