Online naslag

Het NIMH beheert veel militair-historisch materiaal. Diverse bronnen zijn hier online te raadplegen. Zowel als 'ruwe gegevens' en als encyclopedische overzichten. 

Historische missies

Sinds 1947 heeft Nederland aan verschillende missies deelgenomen. Op de pagina historische missies vindt u een overzicht.

Historische canons

Alle krijgsmachtonderdelen, regimenten en korpsen hebben hun eigen geschiedenis. Enkele hiervan staan beschreven in de historische canons.

Tijdlijn militaire geschiedenis

Gebeurtenissen uit de Nederlandse militaire geschiedenis staan in de tijdlijn militaire geschiedenis. Deze loopt van 1568 tot het heden.

Database Nederlandse militairen in het leger van Napoleon

In de databank Nederlandse militairen in het leger van Napoleon zijn 53.000 namen opgenomen van militairen die tussen 1797 en 1814 in het Franse leger dienden.

Database Nederlandse krijgsgevangenen Tweede Wereldoorlog

In de databank Nederlandse krijgsgevangenendossiers zijn meer dan 22.500 persoonsdossiers opgenomen van Nederlandse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitse krijgsgevangenschap zaten.

Database koopvaardij

De inzet van de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog is voor velen een onbekend verhaal. Met de toevoeging in 2022 van ruim 66.000 persoonskaarten aan Oorlogsbronnen.nl brengen het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Netwerk Oorlogsbronnen de oorlogsgeschiedenis van de koopvaardij dichterbij.

Database Vrouwen Hulpkorps

In de databank Persoonskaarten Vrouwenhulpkorps zijn persoonskaarten en pasfoto's opgenomen van de eerste vrouwelijke militairen in het Vrouwen Hulpkorps van de landmacht.

Database dapperheidsonderscheidingen

In de databank dapperheidsonderscheidingen staat iedereen die voor 1963 een dapperheidsonderscheiding kreeg.

Vaandels en standaarden

Het vaandel of de standaard is het belangrijkste ereteken van een militaire eenheid. Lees wat ze betekenen op de pagina vaandels en standaarden.

Modelbouwtekeningen bestellen

Bent u op zoek naar modelbouwtekeningen van (historische) militaire schepen? Bij het NIMH kunnen modelbouwers een groot aantal tekeningen bestellen.

Vliegvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog

Op de pagina staat  een overzicht van vliegvelden in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze vliegvelden speelden in de periode 1940-1945 een belangrijke rol bij het oorlogsverloop in en rond Nederland.

Verliesregister 1939-1945

In het Verliesregister 1939-1945 staan bijna alle vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren zijn gegaan. U kunt het verliesregister raadplegen op de website van de Studiegroep Luchtoorlog (Engels).

Gevechtsverslagen Meidagen 1940

Op archieven.nl vindt u de gevechtsverslagen Meidagen 1940. Het gaat om collectie 409. Op basis van deze gevechtsverslagen is de 18-delige serie De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II geschreven. Ook deze zogenoemde Groene Serie staat op archieven.nl.