Genealogisch onderzoek Koninklijke Marechaussee

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) heeft beperkte persoonsgegevens van marechaussees. 

Marechaussees geboren voor 1900

Voor genealogisch onderzoek naar marechaussees geboren voor 1900, kunt u terecht bij:

Bij deze instellingen vindt u onder meer:

  • Collectie stamboeken van militairen. In deze registers staan de staten van dienst  opgetekend.
  • Stamboeken van militairen van de KNIL Militaire Politie.

Bij het NIMH zijn de volgende bronnen aanwezig:

  • Naam- en ranglijsten van officieren (1725-1989). De serie bevat ook gegevens over officieren van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger Militaire Politie.
  • Index op de namen van marechaussees van 1814-1940.

Marechaussees geboren na 1900

Voor de stamboeken van marechaussees geboren na 1900, kunt u terecht bij de Afdeling Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB).

KNIL Militaire Politie geboren na 1900

Zoekt u een staat van dienst van militairen van de KNIL Militaire Politie (MP) geboren na 1900? Dan kunt u schrijven naar de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

Tijdens de Duitse bezetting

Over personeel van de marechaussee tijdens de Duitse bezetting (1940-1945) zijn bij het NIMH en het SIB geen gegevens beschikbaar. In deze periode viel de marechaussee niet onder het Ministerie van Oorlog maar onder het Ministerie van Justitie. Hiervoor kunt u terecht bij het Nationaal Archief.