Genealogisch onderzoek Koninklijke Landmacht

Bent u op zoek naar informatie over uw voorouders die (mogelijk) bij de Koninklijke Landmacht hebben gediend?

Cursisten van de Hogere Krijgsschool.

De eerste lichting cursisten van de Hogere Krijgsschool.

Militairen geboren voor 1900

Zoekt u informatie over iemand die voor 1900 is geboren?

Het Centraal Bureau voor Genealogie en het Nationaal Archief (NA) zijn de belangrijkste bronnen voor genealogisch onderzoek naar militairen van de landmacht geboren voor 1900. In het NA bevinden zich onder meer verschillende series stamboeken, waarin de staten van dienst staan. Het aantal bronnen voor de periode tot 1813 is vrij beperkt.

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) beschikt over de volgende bronnen:

  • Database Nederlandse militairen in het leger van Napoleon.
    Hierin staan de Nederlandse regimenten. De database bevat ongeveer 53.000 namen. De database verwijst naar documentnummers (er zitten dus geen documenten in). Die documenten kunt u met die nummers in de archieven in Vincennes (Frankrijk) opvragen. Alleen een naam en/of geboortedatum is daarvoor niet voldoende.
  • Naam- en ranglijsten van officieren (1725-1989).
    Deze heten ook wel officiersboekjes. Veel gegevens uit de 18e en 19e eeuw ontbreken. In deze registers staan ook gegevens van militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en de Koninklijke Luchtmacht.

Militairen geboren na 1900

Zoekt u informatie over militairen geboren na 1900? U kunt terecht bij de Afdeling Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB).

Militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) geboren na 1900

Zoekt u een staat van dienst van een KNIL-militair geboren na 1900? U kunt schrijven naar de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP).