Militair-historisch onderwijs

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) verzorgt militair-historisch onderwijs. Binnen de krijgsmacht en aan universiteiten.

Onderwijs binnen de krijgsmacht

Binnen de krijgsmacht verzorgt en begeleidt het NIMH militair-historisch onderwijs op historische locaties. Dit gebeurt doorgaans in de vorm van een krijgshistorische analyse of een zogeheten battlefield tour.

Battlefield tour

Tijdens een battlefield tour trekken de deelnemers voor een oefening naar een plaats van militair-historisch belang. Bijvoorbeeld Ieper in België of de Grebbeberg bij Rhenen. Ter plekke wordt het verloop van de gevechten besproken. Behalve tactische vraagstukken komen daarbij ook kwesties als moreel en leiderschap aan bod.

Onderwijs aan universiteiten

Medewerkers van het NIMH geven aan universitaire instellingen hoor- en werkcolleges over militaire geschiedenis. Ook begeleiden zij studenten en promovendi met dit specialisme.

  • De bijzondere leerstoel Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht wordt bekleed door een medewerker van het NIMH, prof. dr. J. Hoffenaar.
  • De bijzondere leerstoel Militaire Geschiedenis aan de Universiteit Leiden wordt bekleed door de directeur NIMH, prof. dr. B. Schoenmaker.

Aan de Universiteit van Amsterdam bestaat een vrije opleiding geschiedenis voor officieren van de krijgsmacht met een operationele achtergrond. Afhankelijk van hun militaire opleiding krijgen zij vrijstellingen en een aangepast onderwijsaanbod.