Leeswijzers: welk boek voor u?

Over een aantal actuele militair-historische thema’s is een overvloed aan literatuur beschikbaar. Om u te helpen uit die grote hoeveelheid boeken de juiste keuze te maken heeft het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) leeswijzers samengesteld met boektitels. Elk boek is voorzien van een toelichting. Bovendien wordt van elk boek de moeilijkheidsgraad met sterren aangegeven.

Vergroot afbeelding Leeswijzers.
Een aantal leeswijzers.

Inhoud leeswijzers

In elk van de leeswijzers worden boeken besproken over zeer uiteenlopende thema’s. In sommige leeswijzers treft u ook enkele fictieboeken aan. Het gaat bij voorkeur om publicaties die nog in de verkoop zijn of op internet zijn te raadplegen. De boeken zijn in ieder geval te vinden in de bibliotheek van het NIMH.

De bibliografieën bieden een uitgebreid overzicht van de belangrijkste literatuur die over een bepaald onderwerp is verschenen.

Leeswijzer als hulpmiddel

De leeswijzers zijn een hulpmiddel bij de scholing en vorming van de professionele militair. Het NIMH spant zich zo in om Nederlandse militairen (en burgermedewerkers van de krijgsmacht) een kompas aan te reiken om de juiste koers te vinden in de veelheid aan publicaties over militaire aangelegenheden. Ook belangstellenden buiten Defensie kunnen uiteraard profiteren van deze overzichten.

Downloads