Herziene militair-historische leeswijzer Afrika

Nederland is al decennia lang betrokken bij het wel en wee van Afrika. Het geeft ontwikkelingshulp en zendt militairen ernaar uit. Zij leveren daar een bijdrage aan vrede en veiligheid of verrichten humanitaire taken. In de historische leeswijzer Afrika worden ruim 50 boeken besproken. Deze zijn geselecteerd door het NIMH en van een toelichting voorzien.

In de leeswijzer vindt u zowel wetenschappelijke studies als journalistieke werken en persoonlijke impressies. Centraal-Afrika, de Hoorn van Afrika en West-Afrika krijgen extra aandacht. Deze regio's zijn in het recente verleden het zwaarst door wapengeweld geteisterd. De leeswijzer sluit af met een aantal titels over kindsoldaten. In 2014 is de leeswijzer herzien, waarbij ook boeken over Mali zijn toegevoegd.