Algemeen Militair-Historische Leeswijzer

Deze leeswijzer biedt een kleine maar fijne selectie uit de omvangrijke hoeveelheid waardevolle literatuur die op het gebied van militaire geschiedenis te land, ter zee en in de lucht is verschenen. Thema’s als strategie, tactiek, ethiek en leiderschap komen daarbij aan bod. De opgenomen titels zetten vanuit historisch perspectief aan tot kritische reflectie over de dynamische praktijk waarin de hedendaagse Nederlandse strijdkrachten opereren.