(2020) Wiel en Rups

Voertuigen van de landmacht, 1945-2015

Jeeps, vrachtauto’s, motorfietsen, autobussen, pantservoertuigen, geschut, bouwmachines, opleggers en aanhangwagens. Alles wat kon en kan rijden passeert de revue in ‘Wiel en Rups’. Van de bekende DAF-vrachtauto’s tot de Dodge weapon carrier, van de AMX-lichte tank tot de Leopard 2. Ook is er aandacht voor veel bijzonder materieel, waaronder brandweervoertuigen en voertuigen voor de explosievenopruiming, de Militaire Colonnes en de Cantine dienst. Ook de vordering van civiele voertuigen en de kentekenregistratie komen aan bod.

Het is het verhaal van de soms moeizame uitbreiding en modernisering van een wagenpark dat op zijn hoogtepunt meer dan 50.000 voertuigen telde. Na de Tweede Wereldoorlog vormde mobiliteit een van de speerpunten bij de opbouw van de Koninklijke Landmacht. Dit proces verliep geleidelijk. In de jaren ’40 en ’50 was bij een infanteriedivisie nog in beperkte mate sprake van mobiliteit. Vanaf de jaren '60 veranderde dit. Met als voorlopig sluitstuk de gemechaniseerde brigade en luchtmobiele brigade van de jaren '90.

Voertuigen waren in dat proces essentieel, zowel bij de gevechtseenheden als bij de ondersteunende eenheden. Ook voor de dagelijkse bedrijfsvoering in vredestijd was de (vracht)auto onmisbaar.
Wiel en Rups is een publicatie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Het geeft een overzicht van de wiel- en rupsvoertuigen die sinds de Tweede Wereldoorlog bij de landmacht in gebruik zijn geweest.

Productspecificaties

Prijs: € 59,99
Titel: Wiel en Rups. Voertuigen van de landmacht, 1945-2015
Auteur: Sander Ruys
Uitgever: JEA
ISBN: 9789082471762
Heruitgave:
ISBN: 9789462497702 (Walburg Pers)

Leveringsomvang

557 pagina’s
Hardcover
23.8 x 29.9 cm
Full colour
Rijk geïllustreerd