(2015) Waterloo

200 jaar strijd

In 2015 was het 200 jaar geleden dat de Slag bij Waterloo plaatsvond. Dit boek belicht de Belgische en Nederlandse bijdrage aan deze slag en de strijd bij Quatre-Bras die eraan vooraf ging.

Maar de schrijvers beperken zich niet tot een nationale geschiedenis alleen. Ze vertellen ook het grote verhaal van Waterloo en de strijd om de Europese geschiedenis voor en na Napoleons definitieve nederlaag. Puttend uit dagboeken, reisverslagen en brieven, besteden ze uitvoerig aandacht aan de ervaringen en belevenissen van de militairen op het slagveld, van de generaal tot de gewondenverzorger, en van hulpverleners, toeristen en schrijvers na afloop van de strijd.

De auteurs plaatsen de geschiedenis van Waterloo in een brede politiek-maatschappelijke context, als het dramatische slot van het napoleontische tijdperk, en als het begin van een nieuwe politieke orde in Europa. Wat speelde zich op het slagveld af? Wie waren de echte winnaars en de verliezers? Hoe komt het dat de rol van de Belgen en Nederlanders op 16 en 18 juni 1815 onderbelicht is gebleven en nationale helden lijken te zijn vergeten? Wie claimde de overwinning? Hoe werd de slag herinnerd? En waarom werd deze nagedachtenis na 1815 inzet van een nieuwe strijd?

De auteurs

Jurriën de Jong is historicus en werkzaam bij het CBS. Ben Schoenmaker is verbonden aan het NIMH en hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Jeroen van Zanten is universitair docent Moderne Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef eerder de biografie over koning Willem II.

Productspecificaties

Prijs: € 19,90
Titel: Waterloo. 200 jaar strijd.
Auteurs: Jurriën de Jong, Ben Schoenmaker en Jeroen van Zanten
Uitgever: Boom, Amsterdam
ISBN: 978 90 8953 4743

Leveringsomvang

328 pagina’s
paperback
15 x 23 cm
full colour
geïllustreerd