(2013) De Tachtigjarige Oorlog

Van opstand naar geregelde oorlog 1568-1648

De Tachtigjarige Oorlog markeert niet alleen het ontstaan van Nederland. Het was ook het begin van de Nederlandse militaire geschiedenis. Dit boek is het eerste deel van de reeks Militaire Geschiedenis van Nederland.

De Tachtigjarige Oorlog gaat over het militaire raadsel van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De opstand tegen de Spaanse koning in 1568 in de Nederlandse gewesten veroorzaakte een onvoorziene scheuring van de Nederlanden. Alleen de noordelijke gewesten wisten zich militair staande te houden. Zij vormden een onafhankelijke republiek die steeds beter opgewassen was tegen het machtige Spanje.

Hoe was dit mogelijk? Om daarachter te komen ontrafelen de auteurs in deze studie het optreden van het leger en de vloot van de opstandelingen tegen de Spaanse militaire macht. Van de overlevingsstrijd van de geuzen onder Willem van Oranje tot Maurits’ slag bij Nieuwpoort en de klinkende overwinning van Tromp bij Duins. Dit boek bespreekt al deze confrontaties in deze eerste volledige militaire geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog in hun onderlinge samenhang.

De thematische hoofdstukken beschrijven de tactische militaire revolutie bij leger en vloot. De bewapening, de rekrutering, organisatie en financiering van de militaire macht komen aan bod. Maar ook bij de altijd gespannen relatie tussen het krijgsvolk en de burgerbevolking wordt besproken. Vele, soms unieke afbeeldingen brengen dit verleden tot leven.

Productspecificaties

Prijs: € 39,90
Titel : De Tachtigjarige Oorlog. Van opstand naar geregelde oorlog 1568-1648
Redactie: Petra Groen (red.), Olaf van Nimwegen, Louis Sicking, Ronald Prud'homme van Reine, Adri van Vliet
Uitgever: Boom, Amsterdam
ISBN: 978 94 6105 475 3

Leveringsomvang

496 pagina's
hard cover
21 x 28,5 cm
full colour
rijk geïllustreerd

Productspecificaties Engelstalige editie

Titel: The Eighty Years War, From Revolt to Regular War, 1568-1648
Prijs: € 79,50
Auteurs: Petra Groen, Olaf van Nimwegen, Ronald Prud’homme, Louis Sicking and Adri van Vliet
Uitgever: Leiden University Press
ISBN: 9789087283339