(2012) Pugno Pro Patria

De Koninklijke Marine tijdens de Koude Oorlog

Pugno Pro Patria betekent ‘ik strijd voor het vaderland’. Dit was ooit de embleemspreuk van de 17e-eeuwse Admiraliteiten en later van het Ministerie van Marine. Het boek beschrijft vanuit een Haags perspectief het wel en wee van de Koninklijke Marine in de tweede helft van de 20e eeuw.

Het boek behandelt de voortdurende spanning tussen de tomeloze ambitie van de Marinestaf en de beperkt beschikbare fondsen om een grote, goede vloot te verwezenlijken. De wens om met nucleair voortgestuwde onderzeeboten te gaan varen bleek onuitvoerbaar.

Ook bij de bouw van fregatten moest de marineleiding concessies doen in aantallen en bewapening. Bovendien diende de marine zich rekenschap te geven van de werkgelegenheid in de Nederlandse scheepsbouwindustrie. Investeringen in varend materieel kregen voorrang, met als gevolg het besparen op personeel en exploitatie. Tegelijkertijd moest de marine zoveel als mogelijk in NAVO-verband oefenen.

Dick Schoonoord, oud-marineofficier en historicus, is als geen ander thuis in deze materie. Dit boek geeft een duidelijk beeld van het reilen en zeilen van de Koninklijke Marine tijdens de Koude Oorlog.

Productspecificaties

Prijs: € 39,50
Titel: Pugno Pro Patria. De Koninklijke Marine tijdens de Koude Oorlog
Uitgever: Van Wijnen, Franeker
Auteur: Dr. D.C.L. Schoonoord
ISBN: 978 90 519 4455-6

Leveringsomvang

395 pagina’s
paperback
17 x 24 cm
zwart-wit
geïllustreerd