(2012) Het Staatse leger

Deel IX

Ruim 100 jaar na het verschijnen van deel 1 verschijnt het afsluitende, deel 9 van de serie Het Staatse leger. Hierin staat de periode van de Vrede van Utrecht (1713) tot de val van de Republiek (1795) centraal.

Het boek staat uitgebreid stil bij de in Nederland vrijwel vergeten Oostenrijkse Successieoorlog. Ook de verschillende hulpkorpsen die de Republiek naar Groot-Brittannië stuurde en de verloren oorlog tegen het revolutionaire Frankrijk in 1793-1795 staan in de schijnwerpers. Daarbij wordt de inbreng van het Staatse leger steeds grondig tegen het licht gehouden en geëvalueerd.

Maar Het Staatse leger deel 9 kijkt verder dan het slagveld alleen. Ook de Europese machtsverhoudingen in de 18e eeuw, het belang van de Barrière in de Zuidelijke Nederlanden, de eindeloze strijd tussen de prins- en staatsgezinden en de steeds verder verslechterende financiële situatie in de Republiek komen aan bod. Daarnaast bevat het boek een grote hoeveelheid bijlagen en aanhangsels over onder meer officieren, regimenten en vestingen. Het Staatse leger deel 9 is een must voor iedereen die interesse heeft in het militaire verleden van Nederland in de vroegmoderne tijd.

Productspecificaties

Prijs: € 55
Titel: Het Staatse leger, deel IX
Auteurs: H.L. Zwitzer † en J. Hoffenaar en C.W. van der Spek (redactie)
Uitgever: De Bataafsche Leeuw
ISBN: 978 90 6707 659 3

Leveringsomvang

946 pagina's
gebonden
16,5 x 26 cm
geïllustreerd