(2011) Nederlandse militaire uniformen 1752-1800

Het Jassenboekje en de uniformtekeningen van Duncan Macalester Loup

In 1903 kreeg het Krijgsgeschiedkundig Archief via een erfenis een grote hoeveelheid bronnenmateriaal. Daaronder bevonden zich een bundel met afbeeldingen van Nederlandse uniformjassen uit de tweede helft van de 18e eeuw, en een serie uniformtekeningen van Duncan Macalester Loup (1751-1812).

Beide items zijn momenteel in het bezit van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Door de kleurrijke weergave en de gedetailleerdheid van het beeldmateriaal behoren zij tot de pronkstukken van de collectie. Met dit boek maken het instituut en het Legermuseum dit bijzondere militaire erfgoed toegankelijk voor een breed publiek.

Het boek is uitsluitend te bestellen via het NIMH. Dit kan alleen met een e-mail naar: nimh@mindef.nl. Contante betaling is niet mogelijk. De Nederlandse editie kost € 39,50. Bij het NIMH is ook een Duitse en een Engelse versie van het boek te bestellen, elk voor de prijs van € 69.

Productspecificaties

Prijs: € 39,50
Titel: Nederlandse militaire uniformen 1752 - 1800. Het Jassenboekje en de uniformtekeningen van Duncan Macalester Loup. Samengesteld door drs. Joep van Hoof
Auteur: Joep van Hoof
Uitgever: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (i.s.m. het Legermuseum), Den Haag
ISBN: 978 3 902526 47 2

Leveringsomvang

320 pagina's
hard cover 24,5 x 31,5 cm
full color