(2006) Op herhaling

De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945-2006

Dit boek is geschreven ter gelegenheid van het afscheid van alle ‘oude’ reservisten bij de Nederlandse landstrijdkrachten. Het boek beschrijft de geschiedenis van al die honderdduizenden dienstplichtigen die, na hun parate diensttijd, nog vele jaren bij een reserve-eenheid dienden.

In 1996 zwaaide de laatste lichting dienstplichtigen af. Nederland stapte over op een beroepsleger. Dat was het gevolg van de omvorming van de Nederlandse strijdkrachten van een territoriaal verdedigingsleger naar een expeditionaire strijdmacht. 10 jaar later nam de krijgsmacht in dit kader eveneens afscheid van haar laatste 'oude' reservisten. Alleen voor speciale taken, met name bij internationale vredesondersteunende operaties, blijven nog een paar 1.000 'reservisten speciale deskundigheid' in de organisatie.

'Op herhaling' beschrijft vooral het wel en wee van de reservisten in de periode van de Koude Oorlog (1945-1989). Slechts een kwart van de landmacht was toen paraat, gevuld met beroepskader en dienstplichtigen. Voor het overgrote deel bestond zij verder uit reservisten. De laatste moesten in oorlogstijd dus de spil van de landsverdediging zijn. De meeste van hen hadden oorlogstaken op Nederlands grondgebied. Tienduizenden moesten zich daarnaast, in geval van bijvoorbeeld een invasie door het Warschaupact, zo snel mogelijk naar het Nederlandse legerkorpsvak in Duitsland (kunnen) verplaatsen. Zouden zij daar wel op tijd arriveren? Waren zij voldoende op hun oorlogstaken voorbereid? Waren zij wel vaak genoeg ‘op herhaling’ geweest? Dit boek beantwoordt deze vragen, en meer.

Dit boek is niet meer leverbaar.

Productspecificaties

Titel: Op herhaling. De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945-2006
Auteurs: Jan Hoffenaar en Michiel de Jong
Uitgever: Boom, Amsterdam
ISBN: 90 8506 341 8

Leveringsomvang

176 pagina’s
geïllustreerd