(2005) Van stiefkind tot professionele wasdom

De medische zorg bij de Nederlandse zeemacht in de 20e eeuw

In de afgelopen 100 jaar zagen hogere marineofficieren het vaak als primaire taak van de medische dienst, om zorg te verlenen aan hen die het slachtoffer waren geworden van ongelukken, ziekten en krijgshandelingen. De zienswijze was begrijpelijk. Maatschappijbreed werd de behandeling van ziekten of wonden veelal als dé taak van de dokter gezien. En dat terwijl marinepersoneel over het algemeen erg gezond was.

De Geneeskundige Dienst der Zeemacht kende een belangrijkere rol dan menig officier of buitenstaander zich realiseerde. Het functioneren van de Geneeskundige Dienst had directe gevolgen voor de slagvaardigheid en het uithoudingsvermogen van het personeel van Neerlands zeestrijdkrachten. Dit was van belang voor het slagen van welke missie van de Koninklijke Marine dan ook. In de 20e eeuw werden meer uitvindingen en ontdekkingen gedaan dan in de 2.000 jaar ervoor. De ontwikkelingen op het gebied van oorlogsvoering bleven hierbij niet achter.

De medische wereld en meer in het bijzonder de Geneeskundige Dienst der Zeemacht kende evenzeer een vergaande ontwikkeling. Zowel binnen het metier zelf als in organisatorische en maatschappelijk zin. Dit boek brengt voor het voetlicht hoe de Geneeskundige Dienst zich aan veranderingen van organisatorische, technologische en maatschappelijke aard wist aan te passen. Het verhaal vertelt bovenal over de erkenning van de dienst door de marineleiding als een onmisbare peiler binnen de Koninklijke Marine.

Productspecificaties

Prijs: € 22,50
Titel: Van stiefkind tot professionele wasdom. De medische zorg bij de Nederlandse zeemacht in de 20e eeuw
Auteurs: Gerhard T. Haneveld, redactie: Anselm J. van der Peet
Uitgever: De Bataafsche Leeuw, Amsterdam
ISBN: 90 6707 601 5

Leveringsomvang

480 pagina’s
geïllustreerd