(2005) Militairen aan het hof

De geschiedenis van het Militaire Huis 1849-2005

In 1849 richtte koning Willem III het Militaire Huis op voor officieren die hem persoonlijk dienden. Militairen aan het hof beschrijft gedetailleerd wie deze adjudanten en ordonnansofficieren waren. Wat was hun taak in de meer dan 150 jaar dat zij deel uitmaakten van de hofhouding?

Dit boek behandelt verder hoe de verschillende vorsten de officieren van het Militaire Huis tijdens hun koningschap hebben ingezet. Willem III dacht dat hij het opperbevel over leger en vloot bezat. Maar al snel merkte hij dat dit slechts een symbolische betekenis had. Zijn adjudanten en ordonnansofficieren dienden hun hele militaire leven aan het hof. Onder Emma zette deze ontwikkeling zich voort.

Wilhelmina was de eerste vorst die haar officieren weer naar de troepen stuurde. Na de Tweede Wereldoorlog brak zij bovendien met de gewoonte om adjudanten en ordonnansofficieren uit adellijke kringen te selecteren. Zij gaf de voorkeur aan militairen die zich op vaderlandslievende wijze hadden onderscheiden.

Tijdens de regeerperiode van Juliana behoorden de adjudanten van het Militaire Huis bijna allemaal tot de staf van de Inspecteur-Generaal. Een functie die speciaal voor prins Bernhard in het leven was geroepen. Onder Beatrix ten slotte maken de officieren van het Militaire Huis deel uit van een moderne hoforganisatie die de vorstin op professionele wijze bijstaat bij het uitoefenen van haar ambt.

Dit boek is niet meer leverbaar.

Productspecificaties

Titel: Militairen aan het hof. De geschiedenis van het Militaire Huis 1849-2005
Auteur: Jeoffrey van Woensel
Uitgever: Boom/ Nederlands Instituut voor Militaire Historie
ISBN: 90 8506 228 4

Leveringsomvang

188 pagina’s
geïllustreerd