(2005) Bronbeek

 Tempo Doeloe der liefdadigheid

Het Koloniaal Militair Invalidenhuis opende zijn deuren in 1863. Koning Willem III had landgoed 'Bronbeek' voor dit doel geschonken aan de staat. Gepensioneerde invalide oud-militairen van het Indische leger konden er een onbezorgde oude dag doorbrengen. Tegenwoordig vervult het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen 'Bronbeek' voor veteranen dezelfde rol. Sinds 1970 staat het open voor militairen uit de gehele krijgsmacht.

Tussen 1863 en 2005 maakte Bronbeek heel wat ontwikkelingen door. De verzorging verbeterde, het tehuis werd herhaaldelijk gemoderniseerd en er ontstond een koloniaal museum. Het tehuis werd gerenoveerd en in 1998 heropend. Reorganisaties gaven Bronbeek een nieuwe plek binnen de krijgsmacht.

In 2003 vierde het tehuis zijn 140-jarig bestaan. Bronbeek is niet zomaar een tehuis voor oud-militairen: het geldt als een symbool van de zorg voor veteranen. Het is sinds de jaren '80 een ontmoetingsplaats geworden voor veteranen. Het toont dat Nederland de mannen en vrouwen die het een oorlog instuurde niet in de steek laat.

Deze tweede, herziene druk schetst aan de hand van originele archiefstukken de boeiende geschiedenis van dit unieke tehuis. De auteur houdt anekdotes tegen het licht, vertelt verzwegen verhalen en vergeet daarbij de lach en de traan niet.

Productspecificaties

Prijs: € 15,95
Titel: Bronbeek. Tempo Doeloe der liefdadigheid
Auteur: W. Bevaart
Uitgever: Matrijs, Utrecht
ISBN: 90 5345 118 8

Leveringsomvang

216 pagina's
geïllustreerd