Boeken in voorbereiding

De wetenschappelijk medewerkers van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) studeerden allemaal aan een universiteit. Zij onderzoeken de geschiedenis van de Nederlandse strijdkrachten en de operaties van buitenlandse legers op (voormalig) Nederlands grondgebied. In de tijd gezien onderzoekt het NIMH de periode vanaf de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot nu.

De medewerkers van het NIMH schrijven niet alleen wetenschappelijke artikelen, maar ook boeken, korpsgeschiedenissen, brochures en boekbesprekingen. De meeste boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel en de andere meestal via het instituut. Een overzicht van de sinds 2005 uitgegeven boeken van het NIMH staat op de pagina Boeken NIMH.

In voorbereiding zijn:

Historie van het Van Alkemadecomplex (Alexanderkazerne en Frederikkazerne) in Den Haag

Onderzoeker: drs. Joep van Hoof

In maart 1934 sloten de gemeente ’s-Gravenhage en het Ministerie van Oorlog een overeenkomst over de bouw van een militair complex bij Waalsdorp. Dit kwam in de plaats van 2 19e-eeuwse kazernes die midden in Den Haag lagen. Ze voldeden niet meer aan de eisen van die tijd. 4 jaar later ging als eerste de nieuwe Alexanderkazerne open. Na de oorlog was de Alexanderkazerne eerst nog troepenkazerne, maar vanaf de jaren '60 maakten er hoofdzakelijk ondersteunende diensten gebruik van.

De Frederikkazerne werd tijdens de Duitse bezetting afgebouwd. Vanaf de jaren '50 kreeg die kazerne langzaam maar zeker een kantoorbestemming. Dat blijkt uit de hoogbouw, die hier tussen 1967 en 1983 verrees. Dankzij deze studie komt een nog onbekend aspect van het Haagse militaire verleden in de schijnwerpers te staan.

Projectleider: prof. dr. Ben Schoenmaker
Contact: jpcm.v.hoof@mindef.nl

Marechausseecontrole in de jaren '50.
Beeld: NIMH

Koninklijke Marechaussee

Onderzoekers: drs. H. (Herman) Roozenbeek, drs. J.T.W.H. (Jeoffrey) van Woensel en F. (Frank) Bethlehem MA

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie startte in 2007 een groot onderzoeksproject naar de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee. In 2009 leidde dit tot het boek ‘Het Wapen onder dak. De brigadekazernes van de Koninklijke Marechaussee 1814-2008’ van Michael van der Zee en Gijs Rommelse. In 2009 verscheen ook ‘Een Wapen tegen terreur. De geschiedenis van de Bijzondere Bijstandseenheid Krijgsmacht 1972-2006’ van Christiaan van der Spek. Eind 2013 verscheen ‘De geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol 1946-2013’ van Frank Bethlehem. Op 24 oktober 2014 bracht het NIMH vanwege het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Marechaussee een overzichtswerk uit onder de titel ‘Een krachtig instrument’.

Voor de komende jaren staan nog enkele wetenschappelijke publicaties over de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee op stapel. Frank Bethlehem doet onderzoek naar grensbewaking in de 20e eeuw en Herman Roozenbeek bestudeert militaire bijstand na de Tweede Wereldoorlog.

Projectleiders: drs. Herman Roozenbeek en prof. dr. Ben Schoenmaker

Contact: h.roozenbeek@mindef.nl en b.schoenmaker@mindef.nl

Kroniek Koninklijke Landmacht

In 2013 verscheen de 3e druk van de Kroniek der Zeemacht. Gedenkwaardige gebeurtenissen uit 5 eeuwen Nederlandse marinegeschiedenis. Dit lijvige boekwerk, waarin enige duizenden wetenswaardigheden over de geschiedenis van de Nederlandse zeemacht zijn opgenomen, siert inmiddels menig koffietafel of bibliotheek. Reden om eenzelfde onderzoeksproject te starten naar de rijke geschiedenis van de landmacht. Aan bod komen veldslagen, markante personen, verdedigingswerken, oefeningen, politieke ontwikkelingen en andere interessante wetenswaardigheden.

Projectleider: drs. H. Roozenbeek
Contact: h.roozenbeek@mindef.nl

Nederlandse militaire aandeel in NAVO in internationaal perspectief

Dit is een onderzoek waarvan al delen klaar zijn. Centraal staat de vraag wat de bondgenoten en het Warschaupact van de Nederlandse NAVO-bijdrage vonden. Dit onderzoek sluit aan bij internationaal onderzoek. Bedoelingen, mogelijkheden en inzichten staan centraal.

Projectleider: prof. dr. J. Hoffenaar
Contact: j.hoffenaar@mindef.nl

Overzichtsserie.
Overzichtsserie Nederlandse Militaire Geschiedenis.

Overzichtsserie Nederlandse militaire geschiedenis

Kernredactie: prof. dr. H. (Herman) Amersfoort, dr. A.M.C. (Anita) van Dissel, prof. dr. P.M.H. (Petra) Groen (voorzitter), prof. dr. J. (Jan) Hoffenaar en prof. dr. B. (Ben) Schoenmaker.

In 2006 begon het NIMH met een groots project: een 6-delig overzichtswerk van Nederlands militaire geschiedenis. Daarbij werkt het instituut samen met de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

De serie behandelt de geschiedenis van de strijdkrachten vanaf het ontstaan van wat nu Nederland is. De boeken besteden ook aandacht aan de militaire aspecten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC), het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, de Gouvernementsmarine en de gemilitariseerde koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De serie ziet er als volgt uit:

  • Deel 1: 1568-1648 (opkomst Nederlandse staat).
  • Deel 2: 1648-1814 (consolidatie en neergang).
  • Deel 3: 1814-1949 (wedergeboorte en neutraliteit).
  • Deel 4: 1949-heden (bondgenootschappelijk, multilateraal).
  • Deel 5: overzee 1568-1814 (militair optreden VOC/WIC).
  • Deel 6: overzee 1814-heden (teruggave koloniën, staatsoptreden).

De belangrijkste schrijvers van de serie werken bij Defensie. Er doen ook historici van buiten Defensie aan mee. Deel 1 is in 2013 verschenen. Deel 5 in 2015.

Projectleider: prof. dr. P.M.H. Groen
Contact: pmh.groen@mindef.nl

Vliegtuigen.
Afbeelding bij het boek Kroniek van de Luchtmacht.

Kroniek van de Luchtmacht

Onderzoeker: R.E. (Rogier) Koedijk MA

De geschiedenis van de luchtmacht staat bol van pioniers, technologische ontwikkelingen en operationeel optreden. Van een luchtvaartafdeling binnen de landmacht groeide het luchtwapen tot een zelfstandig krijgsmachtonderdeel, waarvan rollen en taken zelden los te zien zijn van buitenlandse ontwikkelingen.

Het NIMH werkt aan de Kroniek van de Luchtmacht, die een toegankelijk overzicht geeft van deze geschiedenis aan de hand van memorabele gebeurtenissen, zowel hoogtepunten als dieptepunten. Met oog voor de hoofdpersonen, materieel, missies, organisatieontwikkeling, politieke context en internationale verhoudingen die de Nederlandse luchtmachthistorie bepaalden.

Eerder verscheen bij het NIMH al de Kroniek der Zeemacht (al de 3e druk). Tegelijkertijd met de Kroniek van de Luchtmacht werkt het NIMH aan een landmachtequivalent.

Contactpersoon: R.E. (Rogier) Koedijk MA
Contact: re.koedijk@mindef.nl