RV 161/162-patrouillevaartuig

De rijksvaartuigen (RV) 161 en 162 zijn patrouillevaartuigen zijn primair bestemd voor toezicht op en controle van zeeschepen, binnen- en recreatievaart en grensbewakingstaken.

Het werkgebied van de RV 162 omvat de Amsterdamse havens, de kustwateren tot 15 mijl uit de Nederlandse kust en incidenteel de Nederlandse binnenwateren.

Specificaties

 • lengte: 19,80 meter 
 • breedte: 5,45 meter 
 • maximale diepgang: 1,50 meter 
 • voortstuwing: 2 scheepsdieselmotoren met dubbelschroef
 • bemanning: 2 
 • passagiers: 2-3 
 • in gebruik bij: Koninklijke Marechaussee 

Specificaties laadvermogen

 • brandstof: 3.000 liter 
 • drinkwater: 200 liter 
 • vuil water: 340 liter 
 • vuile olie/met olie vervuild water:  200 liter 
 • voorraden: 200 kilo
 • personen en bagage: 500 kilo
 • inventaris: 200 kilo