Animatie: Defensie verbetert materiële gereedheid

Defensie werkt hard aan het verbeteren van de materiële gereedheid. Daarvoor heeft het ministerie de verschillende verbeteracties die sinds 2015 lopen, in 2016 bijeen gebracht in een plan van aanpak. Hierin staan onder meer maatregelen om gebruik, onderhoud en bevoorrading van wapensystemen beter op elkaar af te stemmen.