Welk effect hebben vliegbewegingen op de gezondheid?

Vliegverkeer kan op verschillende manieren invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Stoffen die vrijkomen kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid. Het geluid van vliegtuigen heeft gevolgen voor de leefomgeving en kan hinder veroorzaken.

Op dit moment onderzoekt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) het vrijkomen van ultrafijnstof en de gevolgen daarvan rond Schiphol. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De uitkomsten van het onderzoek zijn waarschijnlijk in 2021 bekend. Defensie kijkt dan wat dit kan betekenen voor de vliegbases van Defensie.

Wilt u weten welk effect de vliegbasis bij u in de buurt heeft op de gezondheid? Dat staat in de milieueffectrapportage (MER) van het luchthavenbesluit van die vliegbasis.